Regulamin PSP San Fierro
#1
Regulamin PSP San Fierro
  1. Obowiązkiem każdego strażak jest dbanie o dobre imię frakcji.
  2. Zakazuje się odwalania na służbie.
  3. Zakazuje się używania samochodów cywilnych podczas pełnienia służby
  4. Zakazuje się afczenia podczas służby.
  5. Obowiązkiem każdego strażaka jest podporządkowanie się wyższemu stopniem lub dowódcy.
  6. Nie wolno pracować w pracach dorywczych podczas pełnienia służby.
  7. Strażak jest zobowiązany do wykonywania 180 minut służby w ciągu tygodnia.
  8. Nie dostosowanie się do regulaminu grozi wywaleniem z frakcji.

          *Zarząd PSP SF zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
[Obrazek: 300px-Gen_brygadier_m.svg.png]
Generał Brygadier
Busiorz

Państwowa Straż Pożarna
San Fierro